Organisatie

ORGANISATIE

"Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar wel omdat ze ONBETAALBAAR zijn."


Onze club kan steeds rekenen op een (h)echte vriendschap, gekoppeld aan de juiste normen en waarden. Wij zijn dan ook trots op ons bestuur, bestaande uit gemotiveerde vrijwilligers die steeds het beste voor hebben met onze geliefde club.

VOORZITTER


Brecht Geraerts
GERECHTIGD CORRESPONDENT


Emanuel Liefsoens
PENNINGMEESTER


Robbe Ramaekers
MEDIA- EN PERSVERANTWOORDELIJKE


Wouter Goossens
SECRETARESSE

+ EVENTS


Kirsten Boesmans
KLEDIJ-VERANTWOORDELIJKE


Niels Willems
SPONSORVERANTWOORDELIJKE(N)


Ellen Theunissen